โครงการอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ประจำปี 2559

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "อบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ประจำปี 2559"

        เปิดรับสมัครผู้สนใจเรียนรู้วัตถุท้องฟ้า และดวงดาว ผ่านกิจกรรมอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ในวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ฝึกการเรียนรู้ การดูดาวเบื้องต้น สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจผ่านกล้องโทรทรรศน์ เช่น เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์ทางดาราศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์ เรียนรู้วิธีการสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่ายด้วยตนเอง และสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าห้วงอวกาศลึก (deep-sky object)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2559
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 042-312871, 087-9895258

ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมนักดาราศาสตร์สมัครเล่น