?ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น? (Introduction to Lunar Geology)(5)

ตอนที่ 5

หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ (Lunar Craters)

สำหรับลักษณะภูมิประเทศบนโลกแล้ว นักธรณีวิทยาใช้คำว่า “Crater” ทั้งในกรณีปากปล่องภูเขาไฟหรือหลุมอุกกาบาต ซึ่งในสมัยก่อนนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ถกเถียงกันว่าหลุมอุกกาบาตที่ปรากฏบนดวงจันทร์นั้นเกิดจากอะไร จนกระทั่งเมื่อส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ ภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์และข้อมูลต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์ได้รับกลับมาทำให้ทราบว่าหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์เกิดจากการพุ่งชน 

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ในประเทศไทย

เมื่อกลุ่มชนมนุษย์เริ่มขีดเขียนเพื่อบันทึกความทรงจำสิ่งแรกที่เขาเขียนก็คือ การขีดตามจำนวนสิ่งของและจำนวนวันเวลาที่ผ่านไป ดังนั้นการนับวันเวลาจึงเป็นหน่วยนับพื้นฐานที่สุดในปฏิทินจากนับวันมาเป็นเดือน และมาสู่การนับปีของแต่ละกลุ่มชน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละกลุ่มชน และในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตก็ได้มีการใช้ปฏิทินต่างๆกันมากมายเช่น ปฏิทินหลวง ปฏิทินล้านนา ปฏิทินสากล ปฏิทินฮิจเราะห์ (ปฏิทินอิสลาม) และปฏิทินอื่นๆ เป็นต้น และในบทความนี้จะกล่าวถึงปฏิทินอิสลามหรือปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช 

อ่านเพิ่มเติม...

?ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น? (Introduction to Lunar Geology)(4)

ตอนที่ 4

พื้นที่สูง (Highlands)

พื้นที่สูงของดวงจันทร์ยังมีชื่อเรียกในภาษาละตินว่า “Terra” (รูปพหูพจน์ Terrae) มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีสีอ่อนกว่าและขรุขระกว่า Mare ซึ่งพื้นที่ราว 85% ของพื้นผิวของดวงจันทร์ทั้งหมดเป็นพื้นที่สูง (ขณะที่หากพิจารณาเฉพาะพื้นผิวด้านใกล้ของดวงจันทร์ จะมีพื้นที่สูงประมาณ 2 ใน 3)

อ่านเพิ่มเติม...

ดาราศาสตร์กับชาวมุสลิม

ดาราศาสตร์หรือในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า แอสโตรโนมี (Astronomy) และชาวมุสลิม (โดยเฉพาะชาวมุสลิมในภาคใต้) จะเรียกวิชาดาราศาสตร์เป็นภาษาอาหรับว่า อิลมู อัลฟาลัก จะมีความหมายว่า วิชาการโคจรวัตถุท้องฟ้า และดาราศาสตร์ หรือ อัลฟาลัก ถือว่าเป็นวิชาที่เก่าแก่มากวิชาหนึ่งที่เริ่มต้นจากการสงสัยแล้วสังเกตของมนุษย์ เป็นวิชาความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกยุคทุกสมัยจนมาถึงปัจจุบัน และยังมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม...

?ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น? (Introduction to Lunar Geology)(3)

ตอนที่ 3

Mare

บริเวณพื้นผิวของ Mare นั้นค่อนข้างราบเรียบ หรืออาจมีลักษณะเป็นลอนคลื่นเล็กน้อย ปกคลุมด้วยชั้นบางๆของอนุภาคหินขนาดเม็ดผงแป้ง (เรียกชั้นของเม็ดฝุ่นเหล่านี้ว่า Regolith) ซึ่งส่งผลให้บริเวณ Mare มีสีคล้ำลงและทำให้ค่าประสิทธิภาพการสะท้อนแสงโดยรวมของพื้นผิว (ค่า Albedo) น้อยไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม...