?ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น? (Introduction to Lunar Geology)(2)

ตอนที่ 2

ที่ราบจากการพุ่งชนขนาดใหญ่

นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งมักเรียกภูมิประเทศจากการพุ่งชนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 300 กิโลเมตรขึ้นไปว่าที่ราบจากการพุ่งชน” (Impact basin)

อ่านเพิ่มเติม...

?ธรณีวิทยาดวงจันทร์เบื้องต้น? (Introduction to Lunar Geology)(1)

ตอนที่

พื้นผิวด้านใกล้และพื้นผิวด้านไกลของดวงจันทร์

จากการที่ดวงจันทร์ใช้เวลาในการหมุนรอบตัวเองครบรอบเท่ากันกับคาบการโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ ทำให้คนบนโลกสามารถเห็นพื้นผิวดวงจันทร์ได้เพียงด้านเดียว (การหมุนรอบตัวเองลักษณะนี้เรียกว่า Synchronous Rotation) ดังนั้น จึงแบ่งพื้นผิวดวงจันทร์เป็นสองฝั่งได้ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติชื่อดาวฤกษ์จากกรีกสู่อาหรับจนมาถึงยุคปัจจุบัน

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันเกี่ยวกับความรู้ต่างๆในวิชาดาราศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของดาวฤกษ์ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อจากภาษาอาหรับ และมีบางส่วนที่ยังเป็นภาษากรีก และอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของชื่อดาว และความหมายชื่อของกลุ่มดาวที่เรารู้จักกันส่วนใหญ่จะเป็นชื่อที่มาจากภาษาละติน

อ่านเพิ่มเติม...

สสารที่แน่นที่สุดในเอกภพ(1)

สสารดีเจเนอเรตเป็นสสารประเภทหนึ่งที่มีความหนาแน่นสูงยิ่งกว่าธาตุและสารประกอบที่เราพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวันหลายเท่า 

อ่านเพิ่มเติม...

จักรวาลผ่านดวงตา

ถ้าคุณมองไปยังดาวที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยตาเปล่า คุณเห็นดาวดวงนั้นเป็นจุดสว่างเล็กๆหรือไม่? โดยทั่วไปเราไม่เห็นเป็นจุดหรอก แต่จะเห็นเหมือนรัศมีแฉกๆกระจายออกมา ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากการที่ดวงตาของคนเราไม่ใช่ระบบการรับภาพที่สมบูรณ์แบบ  เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ความคลาดของดวงตา(eye aberration)

อ่านเพิ่มเติม...