ความเป็นมาของกล้องโทรทรรศน์

กล้องโทรทรรศน์หรือกล้องดูดาว เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของนักดาราศาสตร์ และการโต้เถียงอย่างจริงจังในประเด็นคำถามที่ว่า “ใครเป็นคนแรกที่นำกล้องโทรทรรศน์มาสังเกตการณ์ในทางดาราศาสตร์” นั้น ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้ว และจากหลักฐานที่มีอยู่ได้บอกให้เราทราบว่าเลนส์ที่ทำจากแก้วได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1350 

อ่านเพิ่มเติม...

การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์

สมมติว่าถ้าจะทำการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนในเรามักจะนึกถึงการจัดนิทรรศการ มีการจัดบอร์ดโปสเตอร์ เปิดซีดีสารคดีต่างๆหรือบางทีก็เอากล้องโทรทรรศน์มาตั้งแสดงเป็นส่วนใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม...

กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ชนิด ไฮโดรเจน-อัลฟา

กล้องโทรทรรศน์ดูดวงอาทิตย์ชนิดไฮโดรเจน-อัลฟา ขนาด 70 มม. ได้ถูกออกแบบให้ทุกชิ้นส่วนติดกันอย่างแน่นหนา  ไม่สามารถถอด  หรือแยกชิ้นส่วนออกจากกันได้ยกเว้นเลนส์ตา กล้องดังกล่าวสามารถติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่ายจึงเหมาะสำหรับทั้งมือสมัครเล่น และผู้อยู่ในขั้นเริ่มต้น  นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยสูง ดังนั้น นักเรียนและเด็กๆก็สามารถใช้กล้องดังกล่าวสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ได้  แต่ทั้งนี้ก็ต้องอยู่ในความดูแลของครู อาจารย์ หรือผู้ปกครองด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

การเกิดฤดูกาล (Season)

หากเราเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงของกลางวันกลางคืนตลอดในช่วง 1 ปี จะเห็นความยาวนานของกลางวันและกลางคืนเปลี่ยนไปในแต่ละวัน เหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นผลมาจากแกนหมุนของโลกเอียง ทำให้แต่ละส่วนบนผิวโลกรับแสงอาทิตย์ในปริมาณที่แตกต่างกัน ความยาวนานของกลางวันกลางคืนจึงต่างกันด้วย บางช่วงทางซีกโลกเหนือได้รับแสงอาทิตย์นานกว่า

อ่านเพิ่มเติม...

การระเบิดรังสีแกมมา (Gamma-ray bursts)

Gamma-ray bursts  (GRBs) หรือการระเบิดรังสีแกมมา เป็นการระบิดในช่วงเวลาสั้นๆพร้อมกับปล่อยรังสีแกมมาออกมาด้วย ส่วนใหญ่เกิดจากการระเบิดใหญ่ของดาวในกาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไปในอวกาศ และพลังงานที่ปล่อยออกมาจะอยู่ในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านรังสีแกมมาซึ่งเป็นพลังงานที่สูงที่สุด แต่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาเหมือนกับแสง การระเบิดแต่ละครั้งจะรุนแรงกว่า 100 เท่าของซูเปอร์โนวา(supernova)

อ่านเพิ่มเติม...