100 ปี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

100 ปี ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งโลกฟิสิกส์

นักฟิสิกส์จำนวนมากกล่าวกันว่าทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟิสิกส์มีอยู่ 2 ทฤษฎี

หนึ่งคือ ทฤษฎีควอนตัม เป็นทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งเล็กๆในระดับอะตอมได้เป็นอย่างดี ความเข้าใจในทฤษฎีควอนตัมส่งผลให้เทคโนโลยีทรานซิสเตอร์,คอมพิวเตอร์รวมทั้งงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม...

"เล่าขานตำนานดาว 3 ดินแดน ไทย-จีน-เกาหลี" ตอนที่ 1: ดาราศาสตร์กับวัฒนธรรม

มุมมองของมนุษย์ทางด้านดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

การบรรยายครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออธิบายแนวคิด ความเข้าใจของมนุษย์ ในแง่มุมของดาราศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การดำรงชีวิตและวัฒนธรรม ดาราศาสตร์เป็นสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาถึงทุกสิ่งในจักรวาล โดยศึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆของวัตถุท้องฟ้า ดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และอื่นๆ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสู่กฏต่างๆที่คอยขับเคลื่อนจักรวาล  

อ่านเพิ่มเติม...

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะอวกาศ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะอวกาศ

ขยะไม่ได้มีอยู่แค่บนโลก แต่ในอวกาศก็มีขยะที่เรียกว่า ขยะอวกาศ (space junk) 

พวกมันคือ อุปกรณ์ที่โคจรรอบโลกแต่ใช้การไม่ได้แล้ว เช่น ดาวเทียมที่หมดอายุการใช้งาน หรือ ชิ้นส่วนของจรวดที่หลุดออกจากจรวดส่วนหลัก รวมทั้งพวกเศษหินเศษทรายเล็กๆที่โคจรรอบโลกก็นับเป็นขยะอวกาศด้วย แต่ที่ภายในวงโคจรใกล้โลก วัตถุที่มาจากมนุษย์มีจำนวนมากกว่าเศษหินเศษทรายจากนอกโลกมาก

อ่านเพิ่มเติม...

ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสฯเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจนัก เนื่องจากความสว่างของดาวที่มากที่สุดถึง -2.9 แมกนิจูด ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ (Opposition) ในทุกๆ 399 วัน และในแต่ละปียังสามารถสังเกตเห็นดาวพฤหัสฯอย่างชัดเจนได้ยาวนานถึง 6 เดือน แม้จะมีผลกระทบของแสงสว่างของดวงจันทร์ก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม...

ดวงจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮีลาล (Hilal) ปฎิทินฮิจเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437

ดวงจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮีลาล (Hilal) ปฎิทินฮิจเราะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1437

ดวงจันทร์นับว่าเป็นวัตถุท้องฟ้าที่เราคุ้นเคยมากที่สุดและเป็นวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดอีกด้วย เห็นได้ชัดในตอนกลางคืนและสวยงามมากในคืนจันทร์เพ็ญ (Full Moon) หากเราสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์บนท้องฟ้าในแต่ละคืนจะเห็นได้ว่าเฟสของดวงจันทร์ที่ปรากฏ (Phase of the moon) จะเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน จนมาถึงวันที่จันทร์ดับ (New moon) ซึ่งจะไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวได้ และจากการปรากฏเฟสของดวงจันทร์ดังกล่าว ชาวมุสลิมจะนำมากำหนดเดือนของปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลาม โดยจะใช้ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) เป็นตัวกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของแต่ละเดือนในรอบปีการนับวันและเวลาของชาวมุสลิมนั้นจะใช้ตำแหน่งของดวงอาทิตย์กำหนดเวลาในแต่ละวัน และจะใช้ดวงจันทร์กำหนดวันที่ของแต่ละเดือน ดังนั้นจึงทำให้ชาวมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์ทุกเดือนเพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นของเดือนใหม่หรือเดือนถัดไป โดยที่การสังเกตการณ์ดวงจันทร์ดังกล่าวจะต้องมีผู้เห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ก่อนจึงจะเริ่มนับวันเริ่มต้นของเดือนใหม่ และถือว่าเป็นตัวกำหนดเดือนของปฏิทินฮิจเราะห์

อ่านเพิ่มเติม...