วันขึ้นเดือนใหม่ (เดือนที่ 4) เดือนรอบีอุ้ล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ.1437

Share

11 มกราคม 2559

        เนื่องจากวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2558 ที่ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) (เดือนที่ 3) ฮ.ศ.1437  ดังนั้้นวันที่นักดาราศาสตร์อิสลามหรือผู้ที่สนใจที่ติดตามดวงจันทร์ จะออกมาทำการสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (hilal) ในครั้งต่อไปคือ เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล  ซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่คือ เดือนรอบีอุ้ล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ. 1437 ซึ่งถ้าผลของการสังเกตการณ์ในวันเวลาดังกล่าวมีผู้คนสามารถเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (hilal)  ได้ ก็จะนับได้ว่า เวลาหลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ (เดือนที่ 4) คือ วันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ. 1437 แต่ถ้าหากไม่มีผู้ใดที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (hilal) เวลาเริ่มต้นเดือนรอบีอุ้ล อาเคร (Rabiul Akhir) ฮ.ศ. 1437 ก็จะเป็นเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ของวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 ทันที

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหรือฮิลาล (Hilal) 

วันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล (Rabiul Awal) ฮ.ศ. 1437 จะตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559

 

รูปที่ 2  ภาพจากซอฟแวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium) แสดงตำแหน่งของดวงจันทร์อยู่สูงจากขอบฟ้า วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559

 

        ข้อมูลดวงจันทร์ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เวลาจันทร์ดับ (New Moon) จะเกิดขึ้นเวลาประมาณ 08:30 น. ดวงจันทร์ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:27 น. ซึ่งดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:06 น. ในเวลาดังกล่าวดวงจันทร์จะอยู่สูงจากขอบฟ้าประมาณ 4 องศาทางทิศตะวันตก และจากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 บริเวณประเทศไทยไม่สามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก หรือฮิลาล (Hilah) ในช่วงเย็นวันดังกล่าวได้ ดังนั้นในเวลาคำคืนดังกล่าวและวันรุ่งขึ้นในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 จะตรงกับวันที่ 30 เดือนรอบิอุล เอาวัล (เดือนที่3) ฮ.ศ.1437 ดังนั้นชาวไทยมุสลิมจะเริ่มนับเวลาเริ่มเดือนใหม่หรือเริ่มนับวันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร (เดือนที่4) เมื่อเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าของวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559 หรืบจะสรุปได้ว่า วันที่ 1 เดือนรอบิอุล อาเคร ฮ.ศ.1437 จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 และจะกำหนดวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ครั้งต่อไปจะสังเกตในวันที่ 29 เดือนรอบิอุล เอาวัล ฮ.ศ.1437 ช่วงเวลาเย็นของวันดังกล่าว ซึ่งจะตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เพื่อที่จะกำหนดวันเริ่มต้นเดือนของเดือนถัดไป คือเดือนญามาดิล อาวัล (Jamadul Awal) (เดือนที่ 5) 

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูลมูลอ้างอิง

http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 http://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm