ภารกิจแคสสินีสำรวจดวงจันทร์เอนซาลาดัสสำเร็จแล้ว

Share

14 มกราคม 2559

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา องค์การนาซาได้เผยความคืบหน้าและภาพเกี่ยวกับภารกิจการสำรวจดวงจันทร์ เอนซาลาดัส (Enceladus) หนึ่งในบริวารของดาวเสาร์ (Saturn) ที่นักธรณีวิทยาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมีการค้นพบมหาสมุทรใต้พื้นผิว (Subsurface ocean) บนดวงจันทร์ดวงนี้ อีกทั้งเรายังสามารถตรวจพบพวยของไอน้ำและละอองน้ำแข็งที่พุออกมา (Geyser) สู่ห้วงอวกาศจากบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีสารอินทรย์เป็นส่วนประกอบด้วย  นับว่าดวงจันทร์เอนซาลาดัสเป็นสถานที่หนึ่งในระบบสุริยะที่มีความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเกิดขึ้นอย่างมาก  

                                                 

        ยานอวกาศแคสสินี (Cassini) เป็นยานที่เข้าสำรวจดวงจันทร์เอนซาลาดัส ซึ่งมีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มากมายซึ่งส่วนในการช่วยไขปริศนาของดวงจันทร์ดวงนี้ 

        จนกระทั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ล่าสุดภารกิจบินโฉบ()flyby)ดวงจันทร์เอนซาลาดัสจากมุมมองระยะใกล้ของยานอวกาศแคสสีนีได้สิ้นสุดลงแล้ว นับเป็นครั้งที่ 22 ของภารกิจสำรวจจากระยะใกล้ และในครั้งนี้ยานสำรวจมีระยะห่างจากพื้นผิวของดวงจันทร์เอนซาลาดัส ประมาณ 4,999 กิโลเมตร  (แต่เผยภาพมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2558)

        ภารกิจทั้งหมดเริ่มต้นภายหลังจากที่ยานได้เดินทางถึงดาวเสาร์เพียงไม่นานและได้รับแจ้งให้มีการเปลี่ยนแผนการเพื่อกลับมาสำรวจดวงจันทร์น้ำแข็งดวงนี้แทน

        ปัจจุบันยานอวกาศลำนี้ได้เริ่มต้นในการส่งข้อมูลส่วนที่เหลือหลังจากที่ได้ทำการสำรวจดวงจันทร์เอนซาลาดัสกลับมายังโลกของเราอีกครั้ง ซึ่งเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามยานอวกาศแคสสีนียังจะเฝ้าสังเกตการณ์ดวงจันทร์เอนซาลาดัสจากระยะไกลอยู่เรื่อยๆ จนถึงช่วงเดือนกันยายน ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อสืบเสาะหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บนดาวดวงนี้เพิ่มเติม

 

 

 

 

        จากข้อมูลภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ามหาสมุทรใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ดวงนี้ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของแอ่งน้ำเพียงบริเวณขั้วใต้เท่านั้น แต่กลับกระจายอยู่ทั่วใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ใหม่นี้เป็นการยืนยันจากภาพถ่ายของยานอวกาศแคสสินี

        อย่างไรก็ดีข้อมูลเกี่ยวกับการประทุหรือสาเหตุใดที่มหาสมุทรใต้พื้นผิวไม่ได้อยู่ในรูปน้ำแข็งยังคงเป็นปริศนาอยู่และยังรอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เชิงลึกต่อไป ซึ่งทีมงานการสำรวจชื่ออาจเป็นผลจากเเรงไทดัล (tidal forces) ของดาวเสาร์สร้างความร้อนขึ้นภายในดวงจันทร์เอนเซลาดัสก็เป็นได้

 

วีดีโอ https://www.youtube.com/watch?v=E_ZVYpKmQBE

 

 

เรียบเรียงโดย

บุญญฤทธิ์  ชุนหกิจ  

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

แหล่งข้อมูล :

-  http://www.nasa.gov/feature/jpl/cassini-completes-final-close-enceladus-flyby

-  http://saturn.jpl.nasa.gov/science/moons/enceladus/

ข้อมูลภาพความละเอียดสูงเพิ่มเติมได้ที่ 

-  http://saturn.jpl.nasa.gov/mission/flybys/enceladus20151219/

อนุเคราะห์ภาพโดย : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute