ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน

Share

4 กุมภาพันธ์ 2559

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่น่าสนใจที่น่าติดตามชมอยู่หลายเหตุการณ์ เช่นในช่วงต้นเดือนจะมีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนเกิดขึ้น 2 เหตุการณ์ คือในวันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์ และนอกจากจะได้ชมปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนแล้วเรายังได้ชมดาวเคราะห์ 5 ดวงเรียงตัวกัน ซึ่งผู้สังเกตสามารถมองเห็นได้ในช่วงเวลาเดียวกัน สำหรับในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ผู้สังเกตจะเห็นดวงจันทร์ปรากฏอยู่ใกล้กับดาวศุกร์โดยวัตถุทั้งสองจะอยู่ห่างกันเป็นระยะเชิงมุมประมาณ 5 องศา และดวงจันทร์อยู่ห่างจากดาวพุธเป็นระยะเชิงมุมประมาณ 8.3 องศา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ดวงจันทร์จะเลื่อนตำแหน่งมาอยู่ใกล้กับดาวพุธ ด้วยวันดังกล่าวดวงจันทร์อยู่ห่างจากดาวพุธเป็นระยะเชิงมุมประมาณ 5.5 องศา และอยู่ห่างจากดาวศุกร์เป็นระยะเชิงมุมประมาณ 9.8 องศา

รูปที่ 1 แสดงจำลองปรากฏดาวเคียงเดือนในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559

จากโปแกรม Stellarium

 

รูปที่ 2 แสดงจำลองปรากฏดาวเคียงเดือนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

จากโปแกรม Stellarium

 

การเตรียมตัวสำหรับการดูดาว

        เนื่องจากในต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศยังคงมีอุณหภูมิที่ต่ำ ผู้สังเกตท่านใดที่จะออกไปดูดาวในช่วงเช้ามืดควรสวมเครื่องแต่งกายให้ร่างกายอบอุ่น และถ้าหากผู้สังเกตท่านใดที่มีอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ในการสังเกตควรตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนำออกไปใช้งานจริง

        การสังการณ์ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนในวันที่ 6 และ 7 กุมภาพันธ์ ให้ผู้สังเกตหันหน้ามองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่เวลาประมาณ 05:15 น. ไปจนถึงแสงดาวถูกความสว่างของท้องฟ้ากลบ โดยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ผู้สังเกตจะสามารถมองเห็นวัตถุดังต่อไปนี้ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดวงจันทร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และ ดาวพฤหัสบดี และในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ผู้สังเกตจะสามารถมองเห็นวัตถุเช่นเดียวกับวันที่ 6 มีเพียงแต่ดวงจันทร์เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไป โดยจะมีการเรียงดังนี้ ดวงจันทร์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวอังคาร และ ดาวพฤหัสบดี สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนครั้งนี้คือช่วงเวลาประมาณ 05:55 น. เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวดาวพุธจะอยู่สูงจากขอบฟ้าประมาณ 10 องศา ซึ่งเป็นระยะที่วัตถุทั้งสามอยู่สูงจากขอบฟ้าพอที่จะสังเกตเห็นวัตถุทั้งสามได้สะดวก หากผู้สังเกตท่านที่ไม่ได้ชมปรากฏการณ์ทั้ง 2 วันนี้ ผู้สังเกตยังคงสามารถสังเกตเห็นดาวเคราะห์ทั้ง 5 ดวง พร้อมกับใจกลางทางช้างเผือกนี้ได้ตลอดทั้งเดือน