กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลตรวจพบการขยายตัวของเอกภพเร็วกว่าที่เคยบันทึกได้

Share

22 มิถุนายน 2559

นักดาราศาสตร์ตรวจพบการขยายตัวของเอกภพที่เร็วกว่าที่เคยศึกษาได้กว่า 5 - 9 เปอร์เซ็นต์ 

ภาพตัวอย่างแสดงวิธีการวัดค่าการยืดออกของเอกภพ 3 วิธี

 

        การค้นพบที่เกิดขึ้นสำคัญต่อวงการดาราศาสตร์มากเพราะมันช่วยให้เข้าใจและไขปริศนาทั้งพลังงานมืด (dark energy), สสารมืด (dark matter) ที่มีมากกว่า 95% และไม่สามารถศึกษาด้วยจากแสงในแต่ละช่วงความยาวคลื่นได้

 

        ข้อมูลที่ได้ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์จาก Space Telescope Science Institute และมหาวิทยาลัยจอร์น ฮอปคินส์ในแมรีแลนด์ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้น โดยงานวิจัยนี้นักดาราศาสตร์ศึกษาดาวฤกษ์เซเฟอิด (Cepheid star) และซูเปอร์โนวาชนิดวันเอ (la supernovae) ที่อยู่ในกาแล็กซีห่างไกล ซึ่งดาวเซเฟอิดเป็นดาวฤกษ์ที่มีอัตราการยุบขยายของผิวดาวสอดคล้องกับความสว่างที่แท้จริงซึ่งเมื่อนำความสว่างที่แท้จริงมาเปรียบเทียบกับความสว่างที่สังเกตได้จากโลกจะสามารถนำมาคำนวณหาระยะระหว่างโลกถึงดาวเซเฟอิดได้ เช่นเดียวกันกับซูเปอร์โนวาชนิดวันเอ ที่สามารถใช้วัดระยะห่างจากโลกถึงการระเบิดที่เกิดขึ้นได้

 

        จากการศึกษาดาวเซเฟอิดกว่า 2,400 ดวงใน 19 กาแล็กซี รวมทั้งซูเปอร์โนวาชนิดวันเอ 300 ดวงจากนั้น นักดาราศาสตร์นำค่าระยะทางที่ได้มาเทียบกับอัตราการขยายตัวของเอกภพจากความยาวคลื่นที่เลื่อนไปของกาแล็กซีที่ห่างออกจากกันเพื่อหาค่าความเร็วในการขยายตัวของเอกภพหรือค่าคงที่ของฮับเบิล (Hubble constant)

 

        ค่าคงที่ของฮับเบิลที่วัดได้ใหม่มีค่า 73.2 กิโลเมตร/วินาที/เมกกะพาร์เซก (1 เมกกะพาร์เซก = 3.26 ปีแสง) นั่นหมายความว่า ระยะทางระหว่างวัตถุในเอกภพจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกๆ 9.8 พันล้านปี ซึ่งน้อยกว่าค่าที่วัดได้จาก Wilkinson Microwave Anisotrosy Probe (WMAP) และ ดาวเทียมแพลงค์ ประมาณ 5 และ 9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 

 

        นักดาราศาสตร์เชื่อว่า การคำนวณเพื่อให้ได้ค่าคงที่ของฮับเบิลที่แม่นยำนั้น จำเป็นจะต้องทราบถึงปริมาณเริ่มต้นที่แน่นอนของสสารในเอกภพเช่น พลังงานมืด สสารมืด รวมถึงกระบวนการทางฟิสิกส์ที่จะช่วยทำนายธรรมชาติของเอกภพในช่วงเวลาสั้นๆหลังเกิดบิ๊กแบงได้ 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :  http://astronomy.com/news/2016/06/nasas-hubble-finds-universe-is-expanding-faster-than-expected

 

เรียบเรียงโดย : นายเจษฎา  กีรติภารัตน์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)