นาซาตรวจพบดาวเคราะห์น้อยโคจรรอบโลก

  • พิมพ์

8 กรกฎาคม 2559

นักดาราศาสตร์ตรวจพบวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็ก 2016 HO3 ที่มีการโคจรรอบโลกพร้อมๆกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งวัตถุดังกล่าวมีวงโคจรที่ไกลจากโลกเกินกว่าจะเป็นดาวบริวารทำให้โลกจึงไม่ทำให้เกิดอันตรายใดๆกับโลก แต่อย่างไรก็ตาม วงโคจรที่มีความเสถียรอย่างมากของดาวเคราะห์น้อย ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับนักดาราศาสตร์ในการศึกษาเกี่ยวกับวัตถุใกล้โลก (Near-Earth companion) หรือ การโคจรของวัตถุรอบจุดศูนย์กลาง 2 จุด (ดวงอาทิตย์และโลก)

ภาพแสดงวงโคจรของดาวเคราะห์ 2016 HO3 รอบดวงอาทิตย์ในขณะที่โคจรรอบโลกไปพร้อมกัน

 

        10 ปีก่อนนักดาราศาสตร์เคยตรวจพบดาวเคราะห์น้อย 2003 YN107 ที่มีลักษณะการโคจรคล้ายคลึงกับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ แต่ปัจจุบันตรวจพบว่าวัตถุดังกล่าวได้หลุดจากวงโคจรไปแล้ว

 

        นักดาราศาสตร์พบว่าดาวเคราะห์น้อย 2016 HO3 มีวงโคจรอย่างที่สังเกตเห็นในปัจจุบันมานานกว่าหนึ่งร้อยปีแล้วและจะอยู่ในรูปแบบนี้ไปอีกกว่าหนึ่งร้อยปี ในระหว่างการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์น้อย 2016 HO3 จะใช้เวลาครึ่งหนึ่งของคาบการโคจรเคลื่อนแซงโลกไปในตำแหน่งใกล้ดวงอาทิตย์ก่อนที่จะเคลื่อนที่กลับเข้ามาในตำแหน่งที่ไกลออกมาด้านตรงข้ามของโลกในอีกครึ่งรอบที่เหลือ ซึ่งวงโคจรดังกล่าวมีความเอียงเทียบกับระนาบวงโคจรของโลกเพียงเล็กน้อย 

 

        ในการโคจรรอบโลกแต่ละรอบ วงโคจรของดาวเคราะห์น้อยจะมีการส่ายเข้าออกจากโลกเล็กน้อยซึ่งการส่ายนี้จะเพิ่มขึ้นทุกๆปี แต่เมื่อการส่ายเริ่มมากขึ้นและออกจากตำแหน่งที่มากเกินกว่า 100 เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ แรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงให้ดาวเคราะห์น้อยมีวงโคจรกลับเข้ามาตามเดิม  รูปแบบการโคจรในลักษณะนี้ช่วยป้องกันไม่ให้ดาวเคราะห์น้อยเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกเกินไป

 

        ดาวเคราะห์น้อย 2016 HO3 ถูกค้นพบครั้งแรกในวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยกล้องโทรทรรศน์ Pan-STARRS 1 asteroid survey รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา นักดาราศาสตร์คาดการณ์ว่าดาวเคราะห์น้อย 2006 HO3 มีขนาดระหว่าง 40 - 100 เมตร

 

 

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6537

 

เรียบเรียงโดย : นายเจษฎา  กีรติภารัตน์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)