นักดาราศาสตร์ยืนยันดาวเคราะห์น้อย 2012 TC4 ไม่ชนโลกแน่นอน

  • พิมพ์

2 สิงหาคม 2560

ดาวเคราะห์น้อย 2012TC4 ถูกค้นพบในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยหอดูดาว Pan-STARR ในรัฐฮาวาย ก่อนที่จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดหนึ่งสัปดาห์ต่อมาด้วยระยะห่างจากพื้นโลกเพียง 94,800 กิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 4 ของระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์) ซึ่งถือว่าเคลื่อนที่เฉียดโลกไปอย่างปลอดภัย แม้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะไม่พุ่งชนโลกอย่างแน่นอนภายในวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แต่มันยังคงอยู่ภายในตารางเฝ้าระวังความเสี่ยง(Sentry Risk Table) เพื่อเฝ้าจับตามองต่อไป

ภาพถ่ายดาวเคราะห์น้อย 2012 TC4 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 จาก Remanzacco Observatory โดย Ernesto Guido, Giovanni Sostero, Nick Howes

 

        ดาวเคราะห์น้อย 2012TC4 จะเข้าใกล้โลกมากที่สุดอีกครั้งในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีระยะห่างจากผิวโลกอยู่ในช่วงประมาณ 13,200 – 433,200 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามระยะห่างดังกล่าวได้จากการคำนวณตำแหน่งโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้ในขณะที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เข้าใกล้โลกมากที่สุดในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีเวลาเพียง 7 วัน ระหว่างวันที่  4 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ในช่วงอื่นไม่สามารถสังเกตได้เนื่องจากดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดเล็กและสว่างน้อยมาก) ทำให้การประมาณระยะที่ดาวเคระห์น้อยเข้าใกล้โลกค่อนข้างมีขีดจำกัดเรื่องความแม่นยำ  นอกจากนี้จากการวัดค่าความสว่างทำให้คาดคะเนได้ว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 10 - 30 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็ก 

        ถึงแม้ว่าจะเป็นดาวเคราะห์น้อย 2012TC4 จะเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดเล็ก แต่หากพุ่งเข้าชนโลกก็สามารถสร้างความเสียได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นในปี พ.ศ. 2556 เกิดเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยขนาดใกล้เคียงกันพุ่งชนโลกที่เมือง Chelyabinsk ประเทศรัสเซีย สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 1,500 คน อาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 7,000 หลัง ทำให้มีความกังวลไม่น้อยเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อย 2012TC4 ว่าอาจเกิดเหตุคล้ายกันอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560

 

 

เรียบเรียงโดย

สิทธิพร เดือนตะคุ

 

ที่มา

https://cneos.jpl.nasa.gov/news/news197.html

www.phys.org/news/2015-04-asteroid-tc4-earth-october.html

https://en.wikipedia.org/wiki/2012_TC4