จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนด เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah) ฮ.ศ.1438

Share

22 สิงหาคม 2560

เนื่องจากวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah เดือนที่ 11 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1438 ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 ดือนซุลกอดะห์ ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ คือ เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah เดือนที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม) และกำหนดวันสำคัญของชาวมุสลิมประจำเดือนซุลฮิจญะฮ์ นั้นก็คือ วันที่ 9 เดือนซุลฮิจญะฮ์ จะเป็นวันอารอฟะห์ และวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์ จะเป็นวันอีดฎิ้ลอัดฮา (Eidul Adha) หรือวันเฉลิมฉลองฮารีรายอ ฮัจญี ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันไหนขึ้นอยู่กับผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทตย์ตกลับขอบฟ้า ซึ่งหากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเวลาดังกล่าว ได้มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah เดือนที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปี ฮ.ศ.1438 และจะกำหนดได้ว่าวันที่ 9 - 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ก็จะตรงกับ วันที่ 31 สิงหาคม   2560 เป็นวันอารอฟะห์ และวันที่ 1 กันยายน 2560 จะเป็นวันอีดฎิ้ลอัดฮา (Eidul Adha) หรือวันเฉลิมฉลองฮารีรายอ ฮัจญี ของชาวไทยมุสลิม

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560

 

        แต่หากวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมก็จะนับให้วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 ของ เดือนซุลกอดะห์ (Zul Qadah เดือนที่ 11) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนซุลกอดะห์ และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที หรือวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah) ฮ.ศ.1438 ตรงกับพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดังนั้น วันที่ 9 - 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์ที่เป็นวันสำคัญของชาวมุสลิม ก็จะไปตรงกับ วันที่ 1 - 2 กันยายน 2560 ทันที

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นเวลาประมาณ 01:26 น. ซึ่งเป็นเวลาที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาแบบเต็มดวงจะสามารถสังเกตเห็นได้บริเวณประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่สามารถเห็นได้ในประเทศไทย) ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในเขตพื้นที่ประเทศไทย (จังหวัดสงขลา) อายุดวงจันทร์ประมาณ 17 ชั่วโมง ณ ตำเหน่งผู้สังเกตจังหวัดสงขลา ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 19:03 น. จากข้อมูลเวลาการตกของดวงจันทร์และเวลาตกดวงอาทิตย์จะเห็นได้ว่า ดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าตามหลังดวงอาทิตย์ประมาณ 33 นาที 

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ณ ตำแหน่งจังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560 

 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

รูปที่ 2 ถาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)