นักดาราศาสตร์ตรวจพบดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์น้อย Florence

Share

13 กันยายน 2560

จากข้อมูล ของดาวเคราะห์น้อย Florence ที่โคจรเข้าใกล้โลกที่ระยะห่างออกไปประมาณ 7 ล้านกิโลเมตร (18 เท่าของระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์) ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยที่เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุดและใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปี

ภาพที่ 1 แสดงดวงจันทร์ทั้งสองดวงของดาวเคราะห์น้อย Florence

 

        ความน่าสนใจของดาวเคราะห์น้อย Florence นอกจากจะเป็นดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกที่มีขนาดประมาณ 4.4 กิโลเมตร ซึ่งใหญ่ที่สุดที่นักดาราศาสตร์เคยตรวจพบแล้ว Florence ยังเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีดวงจันทร์บริวารโคจรอยู่รอบๆ ถึง 2 ดวงด้วยกัน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100-300 เมตร  โดยดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ใช้เวลาโคจรครบ 1 รอบ ประมาณ 8 ชั่วโมง และดวงจันทร์ที่ห่างออกไปใช้เวลาโคจรครบ 1 รอบประมาณ 22-27 ชั่วโมง

        ในปัจจุบัน นักดาราศาสตร์ตรวจพบดาวเคราะห์ใกล้โลกแล้วประมาณ 16,400 วัตถุ แต่มี เพียง 60 วัตถุ ที่มีดวงจันทร์บริวาร และมีดาวเคราะห์น้อยเพียง 3 วัตถุเท่านั้น ที่นักดาราศาสตร์ตรวจพบดวงจันทร์บริวารมากกว่า 1 ดวง คือ ดาวเคราะห์น้อย 1994 CC ตรวจพบได้ในปี 2009, ดาวเคราะห์น้อย 2001 SN263 ตรวจพบในปี 2008 และล่าสุดคือ ดาวเคราะห์น้อย Florence 

        อย่างก็ตาม การโคจรใกล้โลกของดาวเคราะห์น้อย Florence ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถบันทึกภาพถ่ายทางเรดาร์ของดาวเคราะห์น้อย Florence ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมรวมทั้งลักษณะปรากฏเป็นปล่องภูเขาไฟและสันเขาแนวเส้นศูนย์สูตรของดาวเคราะห์น้อยอีกด้วย

        ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา นับเป็นอีกครั้งหนึ่งของนักดาราศาสตร์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลตัวอย่างของดาวเคราะห์น้อย Florence ที่โคจรเข้าใกล้โลก นับตั้งแต่ครั้งแรกที่พบในปี พ.ศ. 2433 และหลังจากนี้ ดาวเคราะห์น้อย Florence จะยังคงโคจรรอบดวงอาทิตย์ต่อไปและจะโคจรเข้ามาใกล้โลกอีกครั้งในปี พ.ศ. 3043

 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการเคลื่อนที่ผ่านของดาวเคราะหน้อย Florrence

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/asteroid-home_0.gif

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : http://www.sciencealert.com/the-asteroid-that-just-buzzed-earth-is-a-rare-double-mooner

 

เรียบเรียงโดย : นายเจษฎา  กีรติภารัตน์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ภาพที่ 1 แสดงดวงจันทร์ทั้งสองดวงของดาวเคราะห์น้อย Florence