จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมุสลิม ฮ.ศ.1439

Share

21 กันยายน 2560

เนื่องจากวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah เดือนที่ 12 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1438 ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันขึ้นปีใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนมูฮาราม (muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) ประจำปีฮีจเราะห์ศักราช 1439 และกำหนดวันสำคัญของชาวมุสลิมประจำเดือนมูฮาราม คือ วันที่ 10 เดือนมูฮาราม ซึ่งจะเรียกว่า วันอาซูรอ

ซึ่งวันอาซูรอในปีนี้จะตรงกับวันไหนขึ้นอยู่กับผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทตย์ตกลับขอบฟ้า ซึ่งหากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมุสลิม วันที่ 1 เดือน   มูฮาราม (muharam เดือนที่ 1) ประจำปี ฮีจเราะห์ศักราช 1439 และยังสามารถกำหนดวันสำคัญประจำเดือน คือ วันอาซูรอ วันที่ 10 ของเดือนมูฮาราม (Muharam) ก็จะตรงกับ วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560

 

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai) วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560

 

        หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมก็จะนับให้วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 ของ เดือนซุลฮิจญะฮ์ (Zul Hijah เดือนที่ 12) เป็นวันสุดท้ายของเดือน หรือเป็นวันสิ้นปี ฮ.ศ.1438 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันดังกล่าว ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นปีใหม่ทันที และนับได้ว่าวันที่ 1 เดือนมูฮาราม (Muharam) ฮ.ศ.1439 ตรงกับศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 ดังนั้นวันอาซูรอ วันที่ 10 เดือนมูฮาราม (Muharam) ก็จะตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นเวลาประมาณ 12:30 น. ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เวลาดวงอาทิตย์ตกในเขตพื้นที่ประเทศไทย (อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา) อายุของดวงจันทร์ประมาณ 5-6 ชั่วโมง ณ ตำเหน่งผู้สังเกตจังหวัดสงขลา ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 18:28 น. จากข้อมูลเวลาการตกของดวงจันทร์และเวลาตกดวงอาทิตย์จะเห็นได้ว่า ดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าตามหลังดวงอาทิตย์ประมาณ 13 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมากๆ ดังนั้นโอกาสที่จะเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ก็จะน้อยตามไปด้วย  

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ณ ตำแหน่งอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ถาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)

 

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

 วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ.2560