ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1439

Share

20 ตุลาคม 2560

เนื่องจากวันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 เป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมุสลิมหรือวันที่ 1 เดือนมูฮาราม (muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1439 ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนมูฮาราม ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ 20 ตุลาตม พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ้มต้นเดือนซอฟาร (Safar เดือนที่ 2 ในปฏิทินอิสลาม) หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก  (Hilal) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal)  ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันเริ้มต้นเดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1439

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai)

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560

 

        แต่หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาตม พ.ศ.2560 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมก็จะนับให้วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นวันที่ 30 หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนมูฮาราม (muharam เดือนที่ 1 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1439 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2560 ก็จะเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนซอฟารทันที และจะนับให้วันที่ 1 เดือนซอฟาร (Safar) ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นเวลาประมาณ 02:12 น. ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) อายุของดวงจันทร์ประมาณ 16 ชั่วโมง ณ ตำเหน่งผู้สังเกตจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 18:33 น. จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าตามหลังดวงอาทิตย์ประมาณ 33 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่มากพอสำหรับการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) 

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ณ ตำแหน่งอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ถาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)