นาซาใช้ปัญญาประดิษฐ์ค้นพบระบบดาวเคราะห์ 8 ดวง

Share

15 ธันวาคม 2560

ล่าสุดองค์การนาซาใช้ปัญญาประดิษฐ์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์เคปเลอร์จนสามารถค้นพบระบบ Kepler-90 ที่ตรงกลางเป็นดาวฤกษ์คล้ายดวงอาทิตย์และมีดาวเคราะห์ 8 ดวงโคจรรอบ ระบบดังกล่าวอยู่ห่างจากโลก 2,545 ปีแสง ทางกลุ่มดาวมังกร

ระบบสุริยะของเรามีดาวเคราะห์ 8 ดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

 

        ดาวเคราะห์ในระบบ Kepler-90 ทุกดวงล้วนโคจรใกล้กับดาวฤกษ์ของมันมากโดยดาวเคราะห์ดวงนอกสุดชื่อ Kepler-90h โคจรที่ระยะห่างใกล้เคียงกับระยะทางจากโลกถึงดวงอาทิตย์

        กล้องโทรทรรศน์เคปเลอร์นั้นตรวจจับแสงดาวฤกษ์ที่ลดความสว่างลงเล็กน้อยเมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านหน้า แต่ข้อมูลแสงสว่างที่วัดได้จากดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวก็มีจำนวนมากมายมหาศาลจนมนุษย์ไม่สามารถมานั่งวิเคราะห์ทีละจุดได้  นอกจากนี้ข้อมูลที่กล้องโทรทรรศน์เคปเลอร์เก็บได้ในตอนนี้ มาจากดาวฤกษ์มากถึง 150,000 ดวง และในจำนวนนี้อาจมีสัญญาณจากดาวเคราะห์มากถึง 35,000 ดวง!  

        ข้อมูลที่ได้ถูกวิเคราะห์โดยปัญญาประดิษฐ์ที่มีการทำงานเชื่อมต่อกันของระบบประมวลผลแบบเส้นประสาทในสมองมนุษย์ (neural networks) เริ่มต้นจากการป้อนข้อมูลให้กับโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ให้มันมองหารูปแบบสัญญาณที่สอดคล้องกับการผ่านหน้าของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ เมื่อมันเรียนรู้แล้ว นักดาราศาสตร์ป้อนข้อมูลความสว่างของดาวฤกษ์ให้มันค้นหาดาวเคราะห์ ผลที่ได้ก็คือ มันค้นพบระบบ Kepler-90 นั่นเอง

 

 

อ้างอิง

https://www.nasa.gov/press-release/artificial-intelligence-nasa-data-used-to-discover-eighth-planet-circling-distant-star