นักวิทยาศาสตร์พบน้ำแข็งปริมาณมหาศาลใต้ผิวดาวอังคาร

Share

เมื่อกลางเดือน มกราคม ปี ค.ศ. 2018 นักวิทยาศาสตร์นำข้อมูลจากยาน Mars Reconnaissance Orbiter มาวิเคราะห์จนค้นพบว่าใต้ผิวดาวอังคารมีชั้นน้ำแข็งฝังตัวอยู่ปริมาณมหาศาลตามตำแหน่งต่างๆบริเวณเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารถึง 8 แห่ง โดยพื้นผิวดาวอังคารบริเวณที่มีการค้นพบเกิดการแตกออกจนเผยให้เห็นแผ่นน้ำแข็งที่มีความหนาถึง 100 เมตร และฝังลึกลงไปเพียง 1-2 เมตรซึ่งนับว่าไม่ลึกจากผิวดาวอังคารนัก   

 

        การที่ ผิวของดาวอังคารเกิดการสึกกร่อนนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลบนดาวอังคาร ที่จะส่งผลให้ผิวดาวอังคารจะสึกไปราวๆ 2-3 มิลลิเมตรในช่วงฤดูร้อนของดาวอังคาร

        แผ่นน้ำแข็งเหล่านี้มีร่องรอยอุกกาบาตน้อยมากทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้มีอายุน้อย บางทีอาจเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ 1 ล้านปีก่อนเท่านั้น

        นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าชั้นน้ำแข็งนี้เป็นผลจากกระบวนการทางธรณีของดาวอังคารทำให้ใต้ผิวดาวอังคารน่าจะมีชั้นน้ำแข็งที่ยังไมได้รับการค้นพบอีกเป็นจำนวนมาก

        การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Science และมันน่าจะส่งผลต่อแผนการสำรวจดาวอังคารอย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น ภารกิจ ExoMars ต้นปี ค.ศ. 2021 ที่จะมีการส่งยานไปลงจอดบนดาวอังคาร โดยยานลำนี้จะสามารถขุดเจาะผิวดาวอังคารระดับความลึกราว 2 เมตรได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้น หากมีการส่งมนุษย์ไปเยือนดาวอังคารจริงอนาคต แหล่งน้ำบนดาวอังคารที่ค้นพบในครั้งนี้น่าจะเป็นทรัพยากรที่มีค่ามหาศาลทีเดียว

 

 

อ้างอิง

https://mars.nasa.gov/news/8298/steep-slopes-on-mars-reveal-structure-of-buried-ice/

https://mars.nasa.gov/resources/21430/

https://photojournal.jpl.nasa.gov/figures/PIA22077_fig1.jpg