ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนรอญับ (Rajap) ฮ.ศ.1439

Share

เนื่องจากวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ตรงกับวันที่ 1 เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1439 ดังนั้้นวันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนญามาดีล อาเคร ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนรอญับ (Rajap เดือนที่ 7 ในปฏิทินอิสลาม) หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเวลาดังกล่าว มีผู้คนสามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal)  ชาวไทยมุสลิมก็จะกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นวันเริ่มต้นเดือนรอญับ (Rajap) ฮ.ศ.1439

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal)

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

 

        แต่หากผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มี ผู้คนเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมก็จะนับให้วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 30 หรือเป็นวันสุดท้ายของ เดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir เดือนที่ 6 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1439 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561 ก็จะเป็นการสิ้นสุดของเเดือนญามาดีล อาเคร (Jamadil Akhir เดือนที่ 6) และเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่คือ เดือนรอญับ (Rajap) ทันที และจะนับให้วันที่ 1 เดือน   รอญับ (Ra-jap) ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 ดวงจันทร์ดับเกิดขึ้นเวลาประมาณ 20:13 น. ดังนั้นในช่วงเวลาทำการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งนี้เป็นการสังเกตการณ์ก่อนการเกิดจันดับ (New Moon) ซึ่งจะทำให้ไม่มีโอกาศที่จะเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรกอย่างแน่นอน ณ ตำแหน่งผู้สังเกตจังหวัดสงขลาดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 18:24 น. จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าดวงจันทร์จะตกลับขอบฟ้าก่อนดวงอาทิตย์ตก ประมาณ 4 นาที จึงทำให้การสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกในวันดังกล่าวจะไม่มีโอกาสได้เห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรกอย่างแน่นอน  

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ณ ตำแหน่งอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ใน วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561 

 

 

*หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/islam_lunvis_main.htm

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)