จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนรอมฎอน (Ramadan) ฮ.ศ.1439

Share

เนื่องจากวันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ.2561 ตรงกับวันที่ 1 เดือนซะบาน (Shaban) (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1439    ดังนั้้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ เวลาเย็นของวันที่ 29 เดือนซะบาน (เดือนที่ 8) ฮ.ศ.1439 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดวัน-เวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ และเดือนใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ถือว่าเป็นเดือนที่มีความสำคัญมากของชาวมุสลิม เนื่องจากวันเริ่มต้นเดือนดังกล่าว เป็นวันเริ่มต้นของการถือศีลอด หรือวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (Ramadan) (เดือน 9) ฮ.ศ.1439 

รูปที่ 1 แผนที่การคาดการณ์บริเวณที่จะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai) วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ภาพ : http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

 

        การเริ่มต้นถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมในปีนี้จะขึ้นอยู่กับผลการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ซึ่งผลการสังเกต หากมีผู้ที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ชาวไทยมุสลิมจะเริ่มถือศีลอดในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตลอดจนครบเดือนรอมฎอน และในครั้งนี้ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมอบรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันถือศีลอด เดือนรอมฎอน พร้อมจัดสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรกจริง และสังเกตวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 17:30 - 21:00 น. ณ บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา

      

        แต่หากในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ไม่มีผู้ใดสามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) จะนับให้วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 30 ของเดือนซะบาน หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่ 8 ฮ.ศ.1439 และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 30 เดือนซะบาน (เดือนที่ 8) จะนับเป็นวัน-เวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันที คือ เวลาเริ่มต้นเดือนแห่งการถือศีลอด หรือวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือน 9) ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561

 

        ข้อมูลของดวงจันทร์ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ดวงจันทร์ดับ จะเกิดขึ้นเวลาประมาณ 18:49 น. ดังนั้นในช่วงเวลาสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในเขตพื้นที่ประเทศไทยจะเป็นการสังเกตดูดวงจันทร์เสี้ยวแรกก่อนเกิดจันทร์ดับ และในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น. ดวงจันทร์ตกเวลา 18:24 น.  ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันดังกล่าว ดวงจันทร์ตกก่อนดวงอาทิตย์จึงไม่สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์ในวันดังกล่าวได้

 

* หมายเหตุ การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

รูปที่ 2 ภาพแสดงตำแหน่งมุมเงยของดวงจันทร์ เมื่อดวงอาทิตย์เตะขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

ตำแหน่งจังหวัดยะลา วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 

(ภาพจากโปรแกรม Stellarium)

 

เรียบเรียงโดย

รอยาลี  มามะ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ สดร.