ยานดรากอนเดินทางกลับสู่โลกแล้ว พร้อมกับหุ่นยนต์อวกาศ

Share

หลังจากใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนบนสถานีอวกาศนานาชาติ ยานดรากอน ของบริษัท SpaceX ได้แยกตัวออกมาและทำการลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเวลา 02:03 น. ของเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 ที่ผ่านมา พร้อมกับบรรทุกสิ่งของจากสถานีอวกาศกลับลงมากถึง 2,000 กิโลกรัม

 

        ยานดรากอน ลำนี้เป็นภารกิจที่ 14 ที่เดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ ภายใต้สัญญา Crew Resupply Service ของบริษัท SpaceX ที่ทำไว้กับองค์การนาซา มันถูกส่งขึ้นไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2018  พร้อมกับบรรทุกเสบียงและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการใช้งานในอวกาศทั้งสิ้น 2,630 กิโลกรัม

        ในเที่ยวบินขาลงกลับสู่โลก ยานดรากอน ได้นำหนูที่ถูกส่งขึ้นไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติกลับลงมายังโลก ตัวอย่างของพืช แมลง และเซลล์ของมนุษย์ที่ถูกแช่แข็งไว้ รวมทั้งหุ่นยนต์ Robonaut 2 ที่พังไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014 และเพิ่งมีโอกาสนำกลับมาซ่อมบนโลก

        สำหรับยานดรากอน นั้นเป็นยานขนส่งเสบียงลำเดียวที่สามารถเดินทางกลับมายังโลกได้ เนื่องจากมีการติดตั้งแผ่นกันความร้อนไว้ที่ตัวยานและสามารถดัดแปลงมาใช้ในการขนส่งลูกเรือได้ในอนาคต โดยเที่ยวบินนี้ถือเป็นเที่ยวบินที่ 3 ที่ยานดรากอน ได้ถูกนำมาใช้ซ้ำ เพราะ ดรากอน ที่บินขึ้นในภารกิจนี้เคยเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติมาแล้วในปี ค.ศ. 2016 นั่นเอง

        ปลายปี ค.ศ. 2018 นี้ บริษัท SpaceX อาจได้ทดสอบการส่งมนุษย์ขึ้นไปกับยานดรากอน และเป็นไปได้ที่จะยานดรากอน จะกลายมาเป็นยานขนส่งมนุษย์ของฝั่งอเมริกา เช่นเดียวกับยาน CST-100 Starliner ของบริษัทโบอิ้ง

 

 

เรียบเรียงโดย 

กรทอง วิริยะเศวตกุล

(สอบเทียบวุฒิ GED ม.6 ปัจจุบันกำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย)

 

บรรณาธิการ

อาจวรงค์ จันทมาศ  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารดาราศาสตร์

 

อ้างอิง

https://www.space.com/40503-spacex-ดรากอน-returns-to-earth-crs-14.html