การสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดวันออกศีลอดเดือนรอมฎอน หรือเดือนเซาวัล ฮ.ศ.1439

  • พิมพ์

เนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอมฎอน (เดือนที่ 9 ในปฏิทินอิสลาม) ฮ.ศ.1439 หรือวันเริ่มต้นแห่งการถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม ดังนั้น วันที่ชาวไทยมุสลิมต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเย็นวันที่ 29 เดือนรอมฎอน ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ของเดือนเซาวาล (เดือนที่ 10 ในปฏิทินอิสลาม) และเป็นการกำหนดวันออกศีลอดเดือนรอมฎอน หรือกำหนดวันฮารีรายอฮีฎิ้ลฟิตรี ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองของชาวมุสลิมหลังจากถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา 

แผนที่แสดงบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะสามารถสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยวแรก (Hilai) วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

        การกำหนดวันฮารีรายอฮีฎิ้ลฟิตรีในปีนี้ ขึ้นอยู่กับผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 วันดังกล่าวทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาสงขลา ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันออกศีลอด (วันอิดฎิ้ลฟิตรี) โดยสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรกจริง บริเวณดาดฟ้าอาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา หากวันเวลาดังกล่าว มีผู้สามารถสังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมจะกำหนดให้วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นวันฮารีรายอฮีฎิ้ลฟิตรี หรือวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ประจำปี ฮ.ศ.1439

        แต่หากวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลาหลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า ไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ชาวไทยมุสลิมจะนับวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 เป็นวันที่ 30 ของเดือนรอมฎอน (Ramadan) หรือเป็นวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในรอบปีนี้ และเมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าวันที่ 30 เดือนรอมฎอน ก็จะเป็นวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ทันทีและเป็นเวลาเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลอง (วันอีดฎิ้ลฟิตรี) ของชาวไทยมุสลิม วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (Shawal) ฮ.ศ.1439 จะตรงกับวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561

 

ภาพแสดงตำแหน่งของดวงจันทร์ เมื่อดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตก

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ตำแหน่งผู้สังเกต ณ จังหวัดสงขลา

 

        ข้อมูลดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ดวงจันทร์ดับจะเกิดในเวลาประมาณ 02:45 น. ดังนั้น ช่วงเวลาสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เขตพื้นที่ประเทศไทย อายุดวงจันทร์ประมาณ 16 ชั่วโมง ณ ตำแหน่งผู้สังเกตจังหวัดสงขลา วันดังกล่าวดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 น. ตำแหน่งมุมทิศ 293.6 องศา ดวงจันทร์ตกเวลา 19:09 น. ตำแหน่งมุมทิศ 290.5 องศา จากข้อมูลดังกล่าวมีระยะเวลาสำหรับสังเกตการณ์ดวงจันทร์ประมาณ 30 นาที 

 

หมายเหตุ : การกำหนดวันที่ 1 ของเดือนกอมารียะห์ (เดือนของปฏิทินอิสลาม) ให้ยึดผลการสังเกตการณ์ดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) หรือผลประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีเป็นหลัก

 

 

เรียบเรียงโดย : รอยาลี มามะ - เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

อ้างอิงภาพ

รูปที่ 1 http://www.crescentwatch.org/cgi-bin/cw.cgi

รูปที่ 2 ภาพจากซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ (Stellarium)