จันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) เพื่อกำหนดเดือนซะบาน (Shaban) ฮ.ศ.1438

27 เมษายน 2560

เนื่องจากวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ตรงกับวันที่ 1 เดือนรอยับ (Rajap) (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438  ดังนั้้น วันที่ชาวไทยมุสลิมจะต้องออกมาสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ในครั้งต่อไปคือ ช่วงเวลาเย็นวันที่ 29 เดือนรอยับ (เดือนที่ 7) ฮ.ศ.1438 ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ.2560 เพื่อที่จะกำหนดวันเวลาเริ่มต้นเดือนใหม่ หรือวันที่ 1 เดือนซะบาน (Shaban) (เดือน 8) ฮ.ศ.1438 หากผลของการสังเกตดวงจันทร์เสี้ยวแรก (ฮีลาล) ในวันดังกล่าว ได้มีผู้คนที่สามารถเห็นดวงจันทร์เสี้ยวแรก (Hilal) ได้ ก็จะนับได้ว่าเวลาหลังดวงอาทิตย์ตกวันดังกล่าวเป็นเวลาเริ่มต้นเดือนซะบาน (เดือน 8) หรือวันที่ 1 เดือนซะบาน (เดือน 8) ฮ.ศ.1438 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม...

ยานอวกาศแคสสินีกับภารกิจสำรวจระบบดาวเสาร์ครั้งสุดท้ายก่อนจบชีวิตตัวเอง

22 เมษายน 2560

กว่า 20 ปี หลังจากยานแคสสีนี (Cassini) ถูกส่งขึ้นไปในห้วงอวกาศเพื่อทำภารกิจในการสำรวจวงแหวนดาวเสาร์และดวงจันทร์ของดาวเสาร์ ตั้งแต่ยานได้ขึ้นสู่อวกาศในปี ค.ศ. 1997 จนกระทั่งเข้าสู่วงโคจรของดาวเสาร์ในปี ค.ศ. 2004 เป็นเวลานานถึง 13 ปี ที่ยานอวกาศแคสสีนีได้ทำภารกิจโคจรสำรวจรอบดาวเสาร์ และขณะนี้ยานแคสสีนีพร้อมที่จะทำภารกิจสุดท้ายซึ่งยานจะเริ่มเข้าสู่วงโคจรสุดท้ายที่เรียกว่า Grand Finale Orbits ในวันพุธที่ 26 เมษายนนี้ เพื่อสำรวจวงแหวนดาวเสาร์อย่างละเอียด จากนั้นยานจะเข้าสู่ชั้นบรรยากาศชั้นบนของดาวเสาร์และนั่นจะเป็นวาระสุดท้ายของยานแคสสีนีในการเผาไหม้ตัวเองตามแผนการที่ทีมนักวิจัยขององค์การนาซาได้เตรียมไว้เพื่อจบภารกิจการสำรวจของยานอวกาศลำนี้ในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2017 

อ่านเพิ่มเติม...

19 เมษายน ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เฉียดโลก

19 เมษายน 2560

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 19:24 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดาวเคราะห์น้อย 2014 JO25 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 650 เมตร จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดที่ระยะทาง 1.8 ล้านกิโลเมตร หรือประมาณ 4.6 เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ 

อ่านเพิ่มเติม...

นาซาแถลงข่าวการค้นพบเกี่ยวกับมหาสมุทรสองแห่งในระบบสุริยะ

14 เมษายน 2560

นาซาแถลงข่าวการค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาสมุทรสองแห่งนอกโลก นั่นคือ

อ่านเพิ่มเติม...

ยานอวกาศนิวฮอร์ไรซอนส์ (New Horizons) อยู่ที่ครึ่งทางระหว่างเป้าหมายถัดไปแล้ว

12 เมษายน 2560

ล่าสุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ยานนิวฮอร์ไรซอนส์มีระยะห่างจากโลกราวๆ 5,698 ล้านกิโลเมตร และถอยออกห่างจากดาวพลูโตไปแล้วมากกว่า 755 ล้านกิโลเมตร โดยเป็นระยะกึ่งกลางระหว่างดาวพลูโตกับดาวเคราะห์น้อย2014 MU69 เป้าหมายต่อไป ซึ่งเป็นวัตถุในบริเวณแถบไคเปอร์ Kuiper Belt (KBO) ที่ยานอวกาศลำนี้จะบินโฉบเพื่อทำการสำรวจในระยะใกล้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม...