ติดต่อเรา

Share

     หอดูดาวแห่งชาติเปิดสำหรับการทำวิจัยในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน ส่วนฤดูฝนหอดูดาวไม่สามารถเปิดทำวิจัยได้ ในช่วงเวลาที่ทำการวิจัยเวลาประมาณ 17.00. ถึงเวลาประมาณ 08.00 . ทางหอดูดาวจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณหอดูดาว เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการทำวิจัยของนักวิจัยได้ (นักดาราศาสตร์) การเข้าเยียมชมของบุคคลภายนอกจะกระทำได้ต้องผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วกล่าวคือตั้งแต่เวลา 08.30 . ถึง 16.30 . การเข้าเยี่ยมชมสามารถทำได้สองกรณีดังนี้

 

การเข้าเยี่ยมชมด้วยตัวเอง

     สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ พื้นที่ที่สามารถเข้าเยี่ยมชมได้คือบริเวณหอดูดาว ห้องนิทรรศการ และบริเวณดานฟ้าของอาคารควบคุม ถ้าพบเจ้าหน้าที่ (ปกติทำงานตอนกลางคืนนอนตอนกลางวัน)สามารถแจ้งขอเข้าเยี่ยมชมส่วนอื่นๆได้ เช่น ห้องควบคุมและอาคารหอดูดาว โดยเจ้าหน้าที่จะนำชมและบรรยายรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 

การเข้าเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ

     สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 260 หมู่ 4 .ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร 053-121268 และ053-121269 เฟ็ก 053-121250 ต่อ 703 ติดต่อคุณ ปวีณา ปัญญากูล

     ทางสถาบันวิจัยฯจะแจ้งรายละเอียดและกำหนดวันเวลาในการเข้าเยี่ยมชมให้พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่นำเยี่ยมชมส่วนต่างๆของหอดูดาวและให้การบรรยายรายในละเอียดต่างๆ

     ในแต่ละปีทางสถาบันวิจัยฯยังมีกิจกรรมเปิดบ้านให้บุคคลภายนอกเข้าเยียมชมและดูดาวภายในหอดูดาว 2 ครั้ง สามารถติดตามรายละเอียดและลงชื่อเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.narit.or.th