หน้าแรก

DobsonianTelescopeForSchool 2563 banner

ข่าวสาร

 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 / เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
 • 20 กุมภาพันธ์ 2563 / ยินดีต้อนรับสู่ “โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์

 

กำหนดการรับสมัคร

กลุ่มที่ 1 (ขอรับกล้องและสื่อ)

  • หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2563
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 เมษายน 2563
  • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม วันที่ 7 – 10 เมษายน 2563
  • ประกาศรายชื่อ (Final) วันที่ 17 เมษายน 2563

กลุ่มที่ 2 (กลุ่มเครือข่ายกระจายโอกาสฯ)

  • หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2563
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 7 เมษายน 2563
  • แจ้งการยืนยันการเข้าร่วม วันที่ 7 – 10 เมษายน 2563
  • ประกาศรายชื่อ (Final) วันที่ 17 เมษายน 2563

กลุ่มที่ 3 (ขอรับสื่อ Astro-Corner)

  • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  • หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
  • ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 8 มิถุนายน 2563
  • ส่งมอบสื่อให้โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 

สถานที่จัดกิจกรรม (เฉพาะกลุ่มที 1 และ กลุ่มที 2)

          สถานที่จัดกิจกรรมอบรม        : โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

          สถานที่จัดกิกจรรมดูดาว        : อุทยานดาราศาสตณ์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่