ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร(ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา 05 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 05 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นิติกร จำนวน 1 อัตรา 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น วิศวกร(โยธา) จำนวน 1 อัตรา 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง วิศวกร(โยธา) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร(โยธา) จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 19 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 10 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 01 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 15 มีนาคม 2562