ประกาศ เรื่อง รับสมัครงานคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา

Share

ประกาศ เรื่อง รับสมัครงานคนพิการเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา