ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการสะท้อนแสงช่วงความยาวคลื่น 200 - 1,000 นาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการสะท้อนแสงช่วงความยาวคลื่น 200 - 1,000 นาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศ