สดร. สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จับมือ อบจ.น่าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือดาราศาสตร์ท้องถิ่น

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ หวังพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในท้องถิ่น พร้อมเปิดค่ายดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนในพระราชดำริฯ นำร่องเป็นโครงการแรก  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ร่วมสังเกตการณ์ เก็บภาพสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ออสเตรเลีย

ในช่วงเช้าของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (ตามเวลาในประเทศไทยดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ยกทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติม...