สุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 เห็นในประเทศไทยเป็นสุริยุปราคาบางส่วน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยติดตามปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน ในรุ่งเช้าของวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลาประมาณ 05:50-06:06 น.แม้ในประเทศไทยบางพื้นที่จะเห็นเพียงสุริยุปราคาบางส่วนในช่วงเวลาประมาณ 16 นาที ทั้งนี้ สดร. ได้จัดทีมนักวิชาการไปทำการศึกษาและเก็บข้อมูลสุริยุปราคาวงแหวน ณ ประเทศญี่ปุ่นมาฝากผู้สนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

สดร.ประมวลภาพสวยสุริยุปราคาวงแหวน 21 พฤษภาคม 2555 จากประเทศญี่ปุ่น

สดร. เก็บภาพความสวยงามของปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนจากประเทศญี่ปุ่น  เมื่อเวลา 07.31 (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น)  ของวันที่ 21 พฤษาคม 2555 มาฝากชาวไทย ถ่ายโดยนักวิชาการสดร. นำทีมโดย ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่เดินทางไปทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเข้มของแสง และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศขณะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวนดังกล่าว ณ เมืองโตเกียว

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ลงนามความร่วมมือกับจีนในการสร้างสเปกโทรกราฟ สำหรับกล้องโทรทรรศน์ 2.4 เมตร

14 พฤษภาคม 2555  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการ สดร. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กับ Nanjing Institute of Astronomical Optics & Technology (NIAOT) สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการบริหาร สดร. เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 27 พ.ค. 55 รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ นำโดย ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงศ์ ประธานกรรมการฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ กม.ที่ 44.4 สถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

6 มิถุนายน 2555 สดร. จับมือ 51 หน่วยงานเครือข่ายดาราศาสตร์ทั่วประเทศจัดกิจกรรม ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ ?ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์? ย้ำ!! หากพลาดครั้งนี้เห็นอีกทีร้อยปีข้างหน้า

1 มิถุนายน 2555 - กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ ร่วมสัมผัสปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ  “ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์”

อ่านเพิ่มเติม...