สดร.ร่วมยินดี เชียงใหม่นิวส์ก้าวสู่ปีที่ 22

16 มิถุนายน 2555 – เชียงใหม่ สดร. นำโดย นางสาวจุลลดา  ขาวสะอาด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยทีม PR ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ในงานก้าวสู่ปีที่ 22 หนังสือพิมพ์รายวันเชียงใหม่นิวส์ ซึ่งจัดขึ้น ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องฟอกไต มอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมีการตั้งกล่องรับบริจาคบริเวณหน้างานแทนการมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

อ่านเพิ่มเติม...

นักวิจัย สดร. แบ่งปันประสบการณ์งานวิจัยสู่กลุ่มวิจัยดาราศาสตร์ มช

20 มิถุนายน 2555 - เชียงใหม่  ดร. อุเทน แสวงวิทย์ นักวิจัยจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) บรรยายหัวข้อ " Observational Cosmology: How do we measure the Universe?" เกี่ยวกับการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดของเอกภพ ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ แขนงวิชาดาราศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้บริหารสถาบันฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒๗ เมษายน ๒๕๕๕- กรุงเทพ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และประธานกรรมการจัดทำหนังสือ "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย" นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุด "พระมหากษัตริย์กับดาราศาสตร์ไทย" แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานโรงเรียนต่างๆ ในโครงการพระราชดำริฯ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายพิเศษจาก Hamburg Observatory

25 มิถุนายน 2555 : เชียงใหม่ สดร. ได้รับเกียรติจาก ดร.ดาเนียล เองเกอร์เฮาส์เซน (Dr Daneil Angerhausen) หอดูดาวแฮมบวก (Hamburg Observatory) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเดินทางมาบรรยายพิเศษเนื่องในโครงการ stop-over astronomer

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. จัดบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ ?Catts Telescope กับบทบาทงานวิจัยด้านดาวแปรแสง?

10 มิถุนายน 2555 - เชียงใหม่ สดร. ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Wayne Orchiston นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อประวัติความเป็นมาของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก Catts Telescope กับบทบาทในงานวิจัยด้านดาวแปรแสง” (variable star research and the role of the small telescope: The History of the Catts Telescope) ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม...