สดร. ลงนามความร่วมมือทางดาราศาสตร์กับ The University of the Philippines Los Ba?os (UPLB) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

20 กันยายน 2555 – ฟิลิปปินส์  รศ.บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Dr.Rex Victor Cruz อธิการบดี University of the Philippines Los Baños (UPLB) ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ เพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือทางดาราศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ลงนาม MOU ร่วม มรภ.เชียงใหม่ ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายวิชาการด้านดาราศาสตร์

25 กันยายน 2555 – เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนานักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ผสดร. ต้อนรับผู้แทนจาก ARIES ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือ และบรรยายความรู้ด้านดาราศาสตร์

26 กันยายน 2555 – เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. ให้การต้อนรับ Dr.Anil K. Pandey (คนที่ 3 จากขวา) จาก Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES) ประเทศอินเดีย และ Professor Wen-Ping Chen (คนที่ 2 จากขวา) จาก National Central University ประเทศไต้หวัน

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. เปิด 3 กิจกรรมทางดาราศาสตร์รับลมหนาว รับการเปิดตัว ?หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา?

8 ตุลาคม 2555 - เชียงใหม่ ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เผยสามกิจกรรมทางดาราศาสตร์ในปี 2555-2556  มุ่งสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในเมืองไทย รับการเปิดตัว “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบ พระชนมพรรษา” หอดูดาวแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่มีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2556

อ่านเพิ่มเติม...