สดร.ร่วมยินดี

29 ตุลาคม 2555 – กรุงเทพฯ  นายพลัฏฐ์  พหลโยธิน จนท.บริหารงานทั่วไปอาวุโส เป็นตัวแทน สดร. เข้าร่วมแสดงความยินกับ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ จับมือ อบจ.น่าน สร้างเครือข่ายความร่วมมือดาราศาสตร์ท้องถิ่น

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ หวังพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา สนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ในท้องถิ่น พร้อมเปิดค่ายดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียนในพระราชดำริฯ นำร่องเป็นโครงการแรก  สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...

สดร. ร่วมสังเกตการณ์ เก็บภาพสุริยุปราคาเต็มดวง ณ ออสเตรเลีย

ในช่วงเช้าของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 (ตามเวลาในประเทศไทยดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา  รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ยกทีมเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ ร่วมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ประเทศออสเตรเลีย

อ่านเพิ่มเติม...