กิจกรรมค่ายดูดาว รร.อรพิมพ์

  • พิมพ์

4 กุมภาพันธ์ 2557 – เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เป็นวิทยากรบรรยายให้กับกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ณ เพชรภูหมอก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ?3 – 4 กุมภาพันธ์ 2557 สำหรับสาระความรู้ที่น้องๆ ได้รับ อาทิ เรียนรู้การกำเนิดเอกภพ ความรู้เกี่ยวกับกล้องโทรทรรศน์ ศึกษาวิธีการใช้และดูดาวจากแผนที่ดาว เป็นต้น พร้อมทั้งนำอุปกรณ์ดาราศาสตร์เพื่อให้น้องๆ ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน

 
   

 

 

หัทยา คชรัตน์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
โทร. 044-216254, 086-4291489 โทรสาร 044-216255
E-mail: [email protected] Website : www.narit.or.th/korat