นักเรียนจากโครงการค่ายวิทย์ฯ มทส.เข้าดูดาว

Share

5 กุมภาพันธ์ 2557 – น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโครงการค่ายวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียน?จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 140 คน และครูพี่เลี้ยงจำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา โดยเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้แผนที่ดาว การดูดาวผ่านท้องฟ้าจริงและดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศ์ขนาด 0.5 เมตร

 
     

 

 

หัทยา คชรัตน์
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)
โทร. 044-216254, 086-4291489 โทรสาร 044-216255
E-mail: [email protected] Website : www.narit.or.th/korat