โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

Share

โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

        1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุระหว่าง 15 - 19 ปี

        2. มีความสนใจทางดาราศาสตร์และสามารถเดินทางเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสานได้

        3. ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาให้เข้าร่วมค่าย

        4. มีสภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมทำกิจกรรมท่ามกลางอากาศหนาวเย็นได้

        5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นได้

 

กำหนดการรับสมัคร

        รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันจันทร์ที่  25 มกราคม 2559  เวลา 16:30 น

 

วันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ

        การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน จัดขึ้น ณ ภูม่านเมฆแค้มป์ปิ้งเทรนนิ่งรีสอร์ท ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559             

 

ดาวน์โหลด

        ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ

        ดาวน์โหลดใบสมัคร

        ดาวน์โหลดแบบแสดงความคิดเห็น

        ดาวน์โหลดกำหนดการ