ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนรักดาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

Share

ประกาศรับสมัคร ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

        หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีอายุระหว่าง  15 - 19 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ 

        "ค่ายเยาวชนคนดูดาวภาคอีสาน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29  มกราคม 2561  ณ  ค่ายพีเอส แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2560

 

1.โครงการค่ายฯ

2. รายละเอียดการรับสมัคร

3.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ