หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายดาราศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

Share

หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการค่ายดาราศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลดไฟล์