รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สําหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 1”

Share

        หอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมา เชิญชวนโรงเรียนที่มีชุมนุมด้านดาราศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สําหรับชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 1” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 โดยกิจกรรมจะมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ทักษะการใช้งานกล้องโทรทรรศน์ ตลอดกระทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ การสังเกตุและการเก็บข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ และการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อดาราศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไป

 

กำหนดการสำคัญ

9 กรกฎาคม 2561 หมดเขตส่งใบสมัคร

19 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลโรงเรียนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ

19-22 กรกฎาคม 2561 โทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

23 กรกฎาคม 2561 โทรยืนยันโรงเรียนในลำดับสำรอง

3-5 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมโครงการ

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ตัวแทนชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ ในโรงเรียนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมนุมละ 4 ท่าน (ครูที่ปรึกษา 1 ท่าน และนักเรียนในชุมนุม 3 ท่าน)

 

ค่าใช้จ่าย

ทางหอดูดาวภูมิภาคนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พัก และอาหาร ตลอดการเข้าร่วมโครงการ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. เอกสารแนบการจัดทำกิจกรรมชุมนุม

 

การส่งใบสมัคร

1. ส่งทางไปรษณีย์

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานครราชสีมา

111ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

2. E-mail โดยแสกนส่งเป็นไฟล์ pdf ส่งมาที่ [email protected]

3. นำส่งด้วยตนเอง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-216254 หรือ 086-4291489 (ได้ทุกวันในเวลาราชการ)

 

>> โครงการค่ายดาราศาสตร์ฯ <<

>> ใบสมัคร  และรายละเอียดการรับสมัคร <<