ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562

  • พิมพ์

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการค่ายดาราศาสตร์สัญจร ประจำปี 2562