สีสันของเส้นแสงดาว (Color of Star trail)

  • พิมพ์

 

ภาพโดย : ศุภฤกษ์  คฤหานนท์

Location: อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่  Cameraor Lens Used : Canon EOS 5D Mark ll +  Canon EF 17-40 mm  Focal Length : 17 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : (30 secx 528 images) รวม 264 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/4  ISO: 320

Special Techniques : ถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง ภาพละ 30 วินาที โดยใช้เวลาถ่ายภาพ 4 ชั่วโมง 20 นาที แล้วนำภาพทั้งหมดมาต่อกันด้วยโปรแกรม Startrails 

 

ภาพถ่ายเส้นแสงดาว (Star trail) เป็นภาพที่แสดงการหมุนรอบตัวเองของโลก โดยในเวลา 1 ชั่วโมง ดาวจะเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 15 องศา ซึ่งตำแหน่งและทิศทางที่นิยมการถ่ายภาพกันมากที่สุด คือ การถ่ายภาพเส้นแสงดาวในทางทิศเหนือ เนื่องจากดวงดาวจะเคลื่อนที่หมุนรอบดาวเหนือเป็นวงกลม ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของดวงดาวที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก เส้นแสงดาวในภาพ นอกจากเราจะเห็นว่าแสงดาวมีความสว่างมากน้อยต่างกันแล้ว ยังมีสีของดาวฤกษ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย โดยสีของดาวฤกษ์ที่มองเห็นมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิ และอายุของดาวฤกษ์อีกด้วย ซึ่งดาวที่มีอายุน้อย จะมีอุณหภูมิพื้นผิวสูง มีสีน้ำเงิน ส่วนดาวที่มีอายุมาก ใกล้ถึงจุดสุดท้ายของชีวิตจะมีอุณหภูมิผิวต่ำ มีสีแดง