ปราสาทแสงดาว

  • พิมพ์

 

ภาพโดย : เสฎฐวุฒิ ชาลาบุตระ

Location: ปราสาทพนมรุ้ง  จ.บุรีรัมย์  Camera or Lens Used : Nikon D700  Focal Length : 17 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : 2076 sec  Aperture/Focal Ratio : f/5.6  ISO: 200

Special Techniques : ถ่ายภาพโดยเปิดหน้ากล้องค้างไว้นาน 35 นาที

 

โบราณดาราศาสตร์ (Archaeo-astronomy) เกิดจากการรวมคำว่า “โบราณคดี” กับ “ดาราศาสตร์” เข้าด้วยกัน เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้า ภายใต้ความเชื่อของมนุษย์ในยุคโบราณที่ว่า “โลกคือศูนย์กลางของจักรวาล”  ดังเช่นภาพเส้นแสงดาวเหนือปราสาทพนมรุ้งยามค่ำคืน แสดงให้เห็นถึงการสร้างและทิศทางในการวางตัวปราสาท ที่อาศัยความรู้ทางดาราศาสตร์ในการกำหนดทิศทางของการสร้างปราสาทในสมัยโบราณ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก และหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อแสดงความเคารพต่อดวงอาทิตย์ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู