<< เลื่อนการจัดกิจกรรม >>

    กำหนดการจัดกิจกรรมอบรม โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ ประจำปี 2563 เป็นกำหนดการสำหรับโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเฉพาะกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เท่านั้น ซึ่งเป็นกำหนดการในการเข้าร่วมพิธีรับมอบกล้องโทรทรรศน์ กิจกรรมอบรมการใช้งานกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน รวมถึงกิจกรรมอบรมการทำโครงงานดาราศาสตร์อย่างง่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบดอปโซเนียน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กลุ่ม จะร่วมกิจกรรมไปพร้อมกัน โดยกลุ่มที่ 1 ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ จะเรียนรู้กระบวนการใช้งานกล้องโทรทรรศน์และการศึกษาโครงงานด้วยกล้องโทรทรรศน์      แบบดอปโซเนียนไปพร้อมกัน ในขณะที่ กลุ่มที่ 2 จะเป็นครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมใหม่ และเรียนรู้การศึกษาโครงงานดาราศาตร์ไปพร้อมๆ กัน

   กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 1

   กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มที่ 2