เส้นดาว

  • พิมพ์

 

ภาพโดย : วทัญญู แพทย์วงษ์

Location: จุดชมวิวยอดดอยอินทนนท์  จ.เชียงใหม่  Camera or Lens Used : Canon EOS 400D + Sigma 8-16 mm  Focal Length : 8 mm  Exposure Time/ Shutter Speed : (30 secx 50 Images) รวม 25 นาที  Aperture/Focal Ratio : f/4.5  ISO: 1600

Special Techniques :ใช้เวลาในการถ่ายภาพ 25 นาที ภาพละ 30 วินาที จำนวน 50 ภาพ ประมวลผลภาพโดย StarStaX V.0.60 โดยเลือกใช้ฟังก์ชั่น Comet Mode เพื่อให้ได้ภาพคล้ายกับดาวหาง

 

มุมหนึ่งของจุดชมวิวยอดดอยอินทนนท์ทางทิศตะวันออก เมื่อสังเกตจากภาพถ่ายจะแสดงให้เห็นทิศทางของเส้นแสงดาวที่เคลื่อนที่ขึ้นเป็นแนวตั้งเฉียงและเอียงไปทางขวา โดยสามารถสังเกตเห็นเส้นแสงดาวบริเวณที่ใกล้กับขั้วฟ้าเหนือและขั้วฟ้าใต้ ที่มีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงกลม ได้อย่างชัดเจน ประกอบกับเทคนิคการนำภาพเส้นแสงดาวมาสร้างเป็นภาพคล้ายดาวหางทำให้ภาพดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น