ผสดร. ต้อนรับผู้แทนจาก ARIES ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือ และบรรยายความรู้ด้านดาราศาสตร์

Share

26 กันยายน 2555 – เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. ให้การต้อนรับ Dr.Anil K. Pandey (คนที่ 3 จากขวา) จาก Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences (ARIES) ประเทศอินเดีย และ Professor Wen-Ping Chen (คนที่ 2 จากขวา) จาก National Central University ประเทศไต้หวัน

ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง ARIES และ NARIT ด้านการพัฒนาเครื่องมือทางดาราศาสตร์ การแลกเปลี่ยนนักวิจัยและการศึกษาดูงาน ตลอดจนการใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร ซึ้งติดตั้งอยู่ หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สำหรับใช้ในการวิจัย  พร้อมกันนี้ Dr. Anil K. Pandey  ได้บรรยายความรู้หัวข้อ “Galactic and Extragalactic Astronomy at ARIES (India)” แก่นักวิจัยของ สดร. ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน สดร. ในการมาเยือนครั้งนี้อีกด้วย

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth