สดร. ลงนาม MOU ร่วม มรภ.เชียงใหม่ ผนึกกำลังสร้างเครือข่ายวิชาการด้านดาราศาสตร์

Share

25 กันยายน 2555 – เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สดร. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนานักศึกษา

สนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา ฝึกงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการทางดาราศาสตร์เพื่อการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร  ความร่วมมือด้านงานวิจัยและการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์  รวมถึงความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรทางด้านดาราศาสตร์ร่วมกัน เช่น กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ มีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ก็ได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันเพื่อนำไปดำเนินการโครงการต่าง ภายใต้ความร่วมมือให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ห้องประชุมเอื้องผึ้ง อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth