สดร. เข้าร่วมประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 ณ กรุงปักกิ่ง

Share

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและจัดแสดงบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 (IAU General Assembly) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง National Astronomical Observatories Chinese Academy of Sciences (NAOC) ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2555

 

     ในงานดังกล่าว สดร. ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 เมตร ตั้งอยู่ บริเวณ กม.ที่ 44.4 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ .จอมทอง .เชียงใหม่  เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในวงการดาราศาสตร์นานาชาติ นอกจากนี้ ดร.อุเทน  แสวงวิทย์ นักวิจัยของ สดร. ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “LRG Clustering Evolution to z=1.5 in SDSS Stripe82” (The intriguing life of massive galaxies) ในการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

 

 

     ในการประชุมสมัยสามัญสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 สดร. โดย รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านดาราศาสตร์ กับ Ian Corbett, IAU General Secretary International Astronomical Union  (IAU) โดยมี Kevin Govender ผู้อำนวยการของ Office of Astronomy for Development (OAD) ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือฯ ดังกล่าว มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผลงานด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย สดร. ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนจาก Office for Astronomy Development (OAD) ภายใต้การกับดูแลของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล International Astronomical Union (IAU) ในการดำเนินการ การจัดกิจกรรม อบรมทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม และข้อมูลต่างๆ จาก IAU รวมถึงการพัฒนาผลงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

        การประชุมวิชาการสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ครั้งที่ 28 (IAU General Assembly) กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 2 พันคน จากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก และในการประชุมครั้งนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังได้รับคัดเลือกจาก IAU ให้เป็นศูนย์ IAU Regional Office of Astronomy for Development ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth