? สดร. เก็บภาพประทับใจ "ฝนดาวตกลีโอนิดส์" มาฝากคนไทย

Share

สดร. เก็บภาพประทับใจ "ฝนดาวตกลีโอนิดส์" มาฝากคนไทย

 

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เก็บภาพฝนดาวตกลีโอนิดส์มาฝากชาวไทย ซึ่งถ่ายได้ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 18 พฤศจิกายน 55 บริเวณยอดดอยอินทนนท์ .จอมทอง .เชียงใหม่ โดย สดร. มีการจัดกิจกรรมเปิดฟ้า..ตามหาดาว (สัญจร)” ชวนประชาชนนอนนับฝนดาวตก ยอดดอยอินทนนท์ด้วย กิจกรรมดังกล่าวมีชาวเชียงใหม่และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน 

 

 

 

        กิจกรรมเปิดฟ้า...ตามหาดาวเป็นกิจกรรมบริการวิชาการแก่ประชาชนในการให้ความรู้เบื้องต้นทางดาราศาสตร์  แนะนำวิธีการดูดาว สอนการใช้แผนที่ดาว และฝึกสังเกตวัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่าง กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาว ทัศนวิสัยของท้องฟ้าเหมาะแก่การดูดาว ไม่มีเมฆมาบดบัง  ในปีนี้กำหนดจัดขึ้น 6 ครั้ง  ดังนี้ 

        ครั้งที่ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555(ฝนดาวตกลีโอนิดส์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

        ครั้งที่ 2  วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 (ฝนดาวตกเจมินิดส์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เชียงใหม่

        ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556   ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

        ครั้งที่ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ครั้งที่ วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ครั้งที่ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 หอดูดาวสิรินธร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าวได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 053-225569 ต่อ 305 (สำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์) หรือติดตามรายละเอียดได้ที่ www.narit.or.th  หรือ Facebook สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ   Twitter:@N_Earth

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected] / www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth