12 สิงหาคม 2555 สดร. ชวนชม ดาวเคียงเดือน และฝนดาวตกวันแม่

Share

        สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนคนไทยชมความสวยงามของท้องฟ้ายามค่ำคืนในวันแม่ 12 สิงหาคม 2555 นี้ ดาวพฤหัสบดีเคียงดวงจันทร์ และฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์

        ในวันแม่แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจชวนติดตามเป็นประจำทุกปี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในช่วงเดือนสิงหาคม พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นช่วงกลางฤดูฝน ทำให้สภาพท้องฟ้าไม่เอื้ออำนวยต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์เท่าใดนัก ยกเว้นในภาคใต้ตอนล่างที่เป็นช่วงฝนค่อนข้างน้อย นับเป็นโอกาสทองของชาวใต้ที่จะได้ชื่นชมความสวยงามของท้องฟ้าในเดือนสิงหาคมได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น

        ดาวเคียงเดือน - ในช่วงเช้า วันที่ 12 สิงหาคม 2555 จะสังเกตเห็นดาวพฤหัสบดีเคียงข้างดวงจันทร์อยู่ทางเหนือของดวงจันทร์ประมาณ 0.11 องศา

        ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ (Perseids Meteor Shower) - หากท้องฟ้าเปิดเราจะสามารถสังเกตฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์ได้อย่างชัดเจน ในช่วงหลังเที่ยงคืนของวันที่ 12 ถึงรุ่งเช้าวันที่ 13 สิงหาคม 2555 เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวนจน มีจุดศูนย์กลางการกระจายอยู่ทางทิศเหนือ บริเวณกลุ่มดาวค้างคาว(Cassiopeia) และกลุ่มดาวเปอร์เซอิดส์ (Perseids) ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์เป็นฝนดาวตกที่มีความสว่างเป็นอันดับสองรองจากฝนดาวตกลีโอนิดส์และในปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนดาวตกมากกว่า 100 ดวง ต่อชั่วโมง

 

        ฝนดาวตกเปอร์เซอิดส์นี้ เกิดจากเศษฝุ่นของดาวหาง 109P/Swift-Tuttle ที่ทิ้งไว้เมื่อ 20 ปีก่อน และเมื่อโลกโคจรผ่านบริเวณที่มีเศษฝุ่นเหล่านั้น จะสังเกตเห็นฝุ่นของดาวหางลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศโลกเป็นแสงสว่างวาบ และถึงแม้ว่าเศษฝุ่นของดาวหาง 109P/Swift-Tuttle จะถูกทิ้งไว้เป็นเวลา 20  ปีแล้ว แต่เศษฝุ่นของดาวหางเหล่านี้ก็ยังทำให้ชาวโลกได้สัมผัสความสวยงามของฝนดาวตกวันแม่เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ดาวหาง 109P/Swift-Tuttle เคยมาเยือนโลกครั้งล่าสุดเมื่อปี 2533 และจะโคจรมาเยือนโลกครั้งต่อไปต่อไปในปี 2669 

 

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth