ผสดร.ร่วมประชุม SPC ณ อินเดีย

Share

20 กรกฎาคม 2555  รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ดาราศรี ดาวเรือง ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สดร. และ สทอภเข้าร่วมประชุม The 39th scientific assembly of COSPAR, the Committee On Space Research เมือง Mysore ประเทศอินเดีย

ในโอกาสที่ สดร. และ สทอภ. จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม COSPAR Symposium กรุงเทพฯ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ภายใต้แนวคิด “Planetary Systems of our Sun and other Stars, and the Future of Space Astronomy”

 

 

ข้อมูลโดย 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth