สดร. จัดบรรยายพิเศษทางดาราศาสตร์ ?Catts Telescope กับบทบาทงานวิจัยด้านดาวแปรแสง?

  • พิมพ์

10 มิถุนายน 2555 - เชียงใหม่ สดร. ได้รับเกียรติจาก Assoc. Prof. Wayne Orchiston นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย James Cook ประเทศออสเตรเลีย มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อประวัติความเป็นมาของกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก Catts Telescope กับบทบาทในงานวิจัยด้านดาวแปรแสง” (variable star research and the role of the small telescope: The History of the Catts Telescope) ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

 

        การสัมมนาครั้งนี้ Dr. Wayne ได้กล่าวถึง ประวัติของกล้องโทรทรรศน์ Catts ขนาด 20 นิ้ว ที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศอังกฤษและใช้งานโดยนักดาราศาสตร์สมัครเล่นในช่วงแรก ต่อมาได้ถูกนำมาใช้อย่างจริงจังในงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ฟิสิกส์ เมื่อ ..1952 หอดูดาว Mount Stromlo ประเทศออสเตรเลีย โดยเวลานั้นได้เน้นศึกษาด้านโฟโตเมตรีของดาวแปรแสง (variable star photometry) เป็นหลัก ก่อนที่จะถูกย้ายไปติดตั้ง หอดูดาว Mount Bingar เพื่อทำโครงการทดสอบสถานที่ตั้งหอดูดาว (site testing program) พร้อมกับทำวิจัยด้านโฟโตเมตรีและสเปกโทรสโคปีด้วย จากนั้นในปี ..1963 โครงการที่ Mount Bingar ก็ถูกปิดตัวลงและกล้องโทรทรรศน์ Catts ถูกย้ายไปที่หอดูดาว Perth เพื่อทำวิจัยด้านดาวแปรแสงต่อจนกระทั่งหอดูดาวดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปใช้ในงานด้านอื่นและกล้องโทรทรรศน์ Catts ก็ถูกจัดเก็บโดยมิได้ใช้งานอีก

       ช่วงท้ายของการสัมมนา Dr. Wayne ยังได้เสนอแนะว่า กล้องโทรทรรศน์ขนาด 20 นิ้ว ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ที่จะติดตั้งที่หอดูดาวภูมิภาคทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถสร้างงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ได้อีกด้วย ดังเช่น กล้องโทรทรรศน์ Catts ของประเทศออสเตรเลียที่สามารถสร้างผลงานวิจัยมากมายในอดีต

 

 

ข้อมูลโดย 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

เรียบเรียงโดย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ 

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

โทร. 053-225569 ต่อ 210 หรือ 081-8854353 

E-Mail: [email protected]

www.narit.or.th

Facebook: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

Twiiter: @N_Earth